Documentation

1. DICTIONARIES 

 

 

 

  • Slovar slovenskega knjižnega jezika. 2. ponatis. Urednik: Anton Bajec et al. SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji. Ljubljana. DZS. (1997)
  • Slovar slovenskega knjižnega jezika. Elektronska izdaja na disketah. Urednik: Anton Bajec et al. SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji. Ljubljana. DZS. (1997)
  • Milena Hajnšek - Holz, Primož Jakopin, Odzadnji slovar slovenskega jezika po Slovarju slovenskega knjižnega jezika, ZRC SAZU in SAZU. (1996)
  • Marjeta Humar s strokovnjaki za papirništvo, Papirniški terminološki slovar. Ljubljana. Založba ZRC. (1996)
     

2. LINGUISTICA ET PHILOLOGICA

3. LINGUA SLOVENICA

4. INTERNET COLLECTIONS