Knjižne in spletne zbirke

1. SLOVARJI

 

 • Kozma Ahačič, Andreja Legan Ravnikar, Majda Merše, Jožica Narat, France Novak, Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Ljubljana. Založba ZRC. (2011) 
 • Carlo Mucci, Marjeta Humar, Slovensko-italijanski in italijansko-slovenski slovar elektronike, elektrotehnike in telekomunikacij / Dizionario sloveno-italiano ed italiano-sloveno di elettronica, elettrotecnica e telecomunicazioni. Mladika, Trst in Založba ZRC, Ljubljana (2010).
 • Marko Snoj, Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen. Ljubljana. Založba Modrijan in Založba ZRC. (2009) 
 • Čebelarski terminološki slovar. Uredila Ljudmila Bokal, strokovni sourednik Janez Gregori. Čebelarska zveza Slovenije. Ljubljana. Založba ZRC. (2008)
 • Andreja Žele, Vezljivostni slovar slovenskih glagolov. Ljubljana. Založba ZRC. (2008)Andreja Žele, Vezljivostni slovar slovenskih glagolov. Ljubljana. Založba ZRC. (2008) 
 • Gledališki terminološki slovar. Uredile Marjeta Humar, Barbara Sušec Michieli, Katarina Podbevšek, Slavka Lokar. Ljubljana. Založba ZRC. (2007)
 •  Slovenski tehniški slovar A-B. Uredili Andrej Paulin, Andrej Šmalc, Anton Stušek (tehniški del), Cvetana Tavzes (jezikovna in leksikografska obdelava). Ljubljana. Založba ZRC. (2007)
 • Geološki terminološki slovar. Uredil Jernej Pavšič. Leksikografska in jezikovna redakcija Zvonka Leder. Ljubljana. Založba ZRC. (2006)
 • Vilko Novak, Slovar stare knjižne prekmurščine. Redakcija Milena Hajnšek - Holz. Ljubljana. Založba ZRC. (2006)
 • Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar. Transliterirana izdaja. Uredila Metka Furlan. Ljubljana. ZRC SAZU. Založba ZRC. (2006)
 • Gemološki terminološki slovar. Uredniki Meta Dobnikar, Marjeta Humar, Simona Jarc, Miha Jeršek. Ljubljana. Založba ZRC. (2005)
 • Geografski terminološki slovar. Uredniki Drago Kladnik, Franc Lovrenčak, Milan Orožen Adamič; leksikografska in jezikovna redakcija Marjeta Humar in Borislava Košmrlj - Levačič. Ljubljana. Založba ZRC. (2005)
 • Slovenski pravopis (elektronska izdaja, na CD-ROM-u). (2003)

 

 

 

 

 

 

 • Slovar slovenskega knjižnega jezika. 2. ponatis. Urednik: Anton Bajec et al. SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji. Ljubljana. DZS. (1997)
 • Slovar slovenskega knjižnega jezika. Elektronska izdaja na disketah. Urednik: Anton Bajec et al. SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji. Ljubljana. DZS. (1997)
 • Milena Hajnšek - Holz, Primož Jakopin, Odzadnji slovar slovenskega jezika po Slovarju slovenskega knjižnega jezika, ZRC SAZU in SAZU. (1996)
 • Marjeta Humar s strokovnjaki za papirništvo, Papirniški terminološki slovar. Ljubljana. Založba ZRC. (1996)
   

 

2. LINGUISTICA ET PHILOLOGICA

3. LINGUA SLOVENICA

4. SPLETNE ZBIRKE