Dogodki

 Poletna terminološka šola

(od 4. do 6. septembra 2008 v prostorih ZRC SAZU, Novi trg 4, Ljubljana)

 

 

Slovenski knjižni jezik v 16. stoletju (program)

(jezikoslovni simpozij ob petstoletnici rojstva Primoža Trubarja)

(17., 18. in 19. april 2008, Prešernova dvorana Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 4, Ljubljana)

 

MERKUJEV ZBORNIK/tiskovna konferenca:

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in Založba ZRC Vas vljudno vabita na predstavitev dela z naslovom MERKUJEV ZBORNIK (Jezikoslovni zapiski 13/1–2), ki so ga uredili S. Torkar, M. Furlan, J. Keber in A. Šivic-Dular.

Inštitut posveča dvojno številko revije 80-letnici akademika Pavleta Merkuja, jezikoslovca, etnomuzikologa in skladatelja, enciklopedista ljudske kulture Slovencev v Italiji. Domači in tuji avtorji v 42 razpravah na 509 straneh obravnavajo teme s področja slovenskega in slovanskega imenoslovja, zgodovine jezika, primerjalne leksikologije, dialektologije in skladnje.

Tiskovna konferenca bo v četrtek, 20. septembra 2007, ob 11. uri v Prešernovi dvorani SAZU, Novi trg 4/pritličje, Ljubljana. 

 

Pleteršnikov slovar

 

 

Podrobne informacije najdete na spletni strani slovarja: http://isjfr.zrc-sazu.si/pletersnik

Cena knjižne izdaje je 24.800 SIT in elektronske izdaje na CD-ju 12.800 SIT. Cena kompleta je 34.590 SIT.

Naročila sprejema Založba ZRC.

Prodaja:
Novi trg 2/I, Ljubljana
tel.: 01/470 64 64
faks: 01/425 77 94

Vodja:
ga. Anita Abram (
anita@zrc-sazu.si)
tel.: 01/470 64 65

Spletni seznam besed slovenskega jezika

Predstavitev rezultatov projekta Spletni seznam besed slovenskega jezika je bila v sredo, 24. maja 2006, ob 11. uri v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, II. nadstropje.

Namen projekta je na enem, vsem dostopnem mestu zbrati večino slovenskih besed z osnovnimi podatki, npr. o besedni vrsti, in s povezavami na spletna mesta, kjer je o teh besedah mogoče izvedeti več. Seznam, ki je dostopen na spletni strani http://bos.zrc-sazu.si/besede.html, trenutno obsega 333.000 besed, na predstavitvi pa bo govor o virih, iz katerih je bil narejen, o problemih pri ugotavljanju, kaj je slovenska beseda in kaj ni, o velikosti slovenskega besednega zaklada in o poteh, kako naprej.

Dodatne informacije: doc. dr. Primož Jakopin, vodja projekta (primoz.jakopin@guest.arnes.si)
 

SloFon 1

1. slovenska mednarodna fonetična konferenca – Ljubljana, 20.–22. april 2006

Konferenca SloFon 1 je bilo prvo znanstveno srečanje fonetikov v Sloveniji in je namenjena pospeševanju raziskovanja fonetičnih vprašanj, posebej v zvezi s slovenščino. Zbornik povzetkov najdete na spletni strani konference.

 

Predstavitev transliterirane in elektronske izdaje Pleteršnikovega Slovensko-nemškega slovarja je bila v četrtek, 18. maja 2006, ob 12. uri, v Prešernovi dvorani SAZU, Novi trg 4 (pritličje), Ljubljana. O slovarju so spregovorili akad. prof.dr. Janez Orešnik, prof. dr. Metka Furlan in dr. Helena Dobrovoljc.

Nova izdaja odpravlja tehnične in redaktorske nedoslednosti izvirnika ter odstopanja pri prepisovanje posameznih besed iz citiranih virov. Iz gotice transliterirana izdaja slovar približuje sodobnemu uporabniku, elektronska izdaja pa omogoča številne možnosti hitrega iskanja po slovarju.