Jezikoslovni zapiski

JEZIKOSLOVNI ZAPISKI

Uredniški odbor: Kozma Ahačič, Metka Furlan, Valerij M. Mokienko, France Novak, Alenka Šivic-Dular, Peter Weiss (urednik), Andreja Žele

Izdajatelj: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Jezikoslovni zapiski so glasilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in slovenska znanstvena jezikoslovna revija. Izhajajo od leta 1991, od 3. letnika 1997 vsako leto, od 2001 dvakrat letno. V njih domači in tuji raziskovalci slovenskega in drugih slovanskih jezikov objavljajo svoje izsledke ter ocene in poročila o najnovejših slovenskih in tujih jezikoslovnih delih.

JEZIKOSLOVNI ZAPISKI 15, Ljubljana 2009, št. 1-2 (300 str.)

Uredniški odbor: Kozma Ahačič, Metka Furlan, Valerij M. Mokijenko, France Novak,  Alenka Šivic-Dular, Andreja Žele 

Urednik: Peter Weiss

 

 

JEZIKOSLOVNI ZAPISKI 14, Ljubljana 2008, št. 1 (221 str.), št. 2 (181 str.)

Uredniški odbor: Kozma Ahačič, Metka Furlan, Janez Keber, Valerij M. Mokijenko, France Novak, Vera Smole, Alenka Šivic-Dular, Andreja Žele 

Urednik: Janez Keber

JEZIKOSLOVNI ZAPISKI 13, MERKUJEV ZBORNIK, Ljubljana 2007, št. 1-2 (509 str.)

Ožji uredniški odbor: Silvo Torkar, Metka Furlan, Janez Keber, Alenka Šivic-Dular .

JEZIKOSLOVNI ZAPISKI 12, Ljubljana 2006, št. 1 (164 str.), št. 2 (176 str.)

Uredniški odbor: Kozma Ahačič, Metka Furlan, Janez Keber, Valerij M. Mokijenko, France Novak, Vera Smole, Alenka Šivic-Dular, Andreja Žele 

Urednik: Janez Keber

JEZIKOSLOVNI ZAPISKI 11, Ljubljana 2005, št. 1 (164 str.), št. 2 (185 str.)

Uredniški odbor: Kozma Ahačič, Metka Furlan, Janez Keber, Valerij M. Mokijenko, France Novak, Vera Smole, Alenka Šivic-Dular, Andreja Žele 

Urednik: Janez Keber

JEZIKOSLOVNI ZAPISKI 10, Ljubljana 2004, št. 1 (182 str.), št. 2 (192 str.)

Uredniški odbor: Metka Furlan, Janez Keber, France Novak, Vera Smole

Urednik: Janez Keber

JEZIKOSLOVNI ZAPISKI 9, Ljubljana 2003, št. 1 (148 str.), 2 (194 str.)

Uredniški odbor: Metka Furlan, Janez Keber, France Novak, Vera Smole

Urednik: Janez Keber

JEZIKOSLOVNI ZAPISKI 8, Ljubljana 2002, št. 1 (250 str.), 2 (150 str.)

Uredniški odbor: Metka Furlan, Janez Keber, France Novak, Vera Smole

Urednik: Janez Keber

JEZIKOSLOVNI ZAPISKI 7, Ljubljana 2001, št. 1–2, 472 str.

Uredniški odbor: Metka Furlan, Janez Keber, France Novak, Vera Smole

Urednik: Janez Keber

JEZIKOSLOVNI ZAPISKI 6, Ljubljana 2000, 223 str.

Uredniški odbor: Metka Furlan, Janez Keber, France Novak, Vera Smole

Urednik: Janez Keber

JEZIKOSLOVNI ZAPISKI 5, Ljubljana 1999, 263 str. 

Uredniški odbor: Metka Furlan, Janez Keber, France Novak, Vera Smole, Ada Vidovič Muha

Urednik: Janez Keber

JEZIKOSLOVNI ZAPISKI 4, Ljubljana 1998, 223 str. 

Uredniški odbor: Metka Furlan, Janez Keber, France Novak, Vera Smole, Ada Vidovič Muha

Urednik: Janez Keber

JEZIKOSLOVNI ZAPISKI 3, Ljubljana 1997, 259 str. 

Uredniški odbor: Metka Furlan, Janez Keber, France Novak, Vera Smole, Ada Vidovič Muha

Urednik: Janez Keber

JEZIKOSLOVNI ZAPISKI 2, Ljubljana 1995, 286 str. 

Uredil Janez Keber

JEZIKOSLOVNI ZAPISKI 1, Ljubljana 1991, 199 str. 

Uredil Jakob Müller s sodelovanjem Petra Weissa