Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies

 
Zbornik Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies je plod skupnega sodelovanja
Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Ljubljana, Slovenija
in The Hall Center for the Humanities, University of Kansas, Lawrence, Kansas, USA.