Knjižnica

Inštitutska knjižnica obsega okrog 25.000 enot. Gradivo se glede na vsebino nahaja na različnih lokacijah – v prostorih posameznih sekcij.
Podatki o gradivu, ki smo ga dobili po l. 1991, so vključeni v vzajemno bazo podatkov COBIB v sistemu COBISS, za starejše gradivo pa imamo listkovni katalog, ki se nahaja na Inštitutu in tudi v Biblioteki SAZU, v okviru katere deluje naša knjižnica.
 
Knjižničarka: Alenka Porenta
 
 Telefon: (01) 4706 182