Kontakt

Telefon: +386 1 470 61 60
Faks: +386 1 425 77 96

Sedež:
Ljubljana, Novi trg 4, 1. nadstropje

Poštni naslov:
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
ZRC SAZU
p.p. 306
1001 Ljubljana
E pošta: isj@zrc-sazu.si

Predstojnik:
prof. dr. Marko Snoj, znanstveni svetnik