Pravna obvestila


Avtorske pravice

Vsebine, objavljene na teh spletnih straneh, je dovoljeno pregledovati in reproducirati za lastne potrebe. Ne sme pa se jih spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja ZRC SAZU.
V primeru kakršne koli dovoljene uporabe vsebin teh spletnih strani se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila.
Znamke, ki se pojavljajo na teh spletnih straneh, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je ZRC SAZU. Kakršna koli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Varovanje zasebnosti
 
 ZRC SAZU spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, dobljene preko spletnega mesta www.zrc-sazu.si, skrbno varovala in da jih ne bo posredovala tretjim osebam. Spoštujemo zaupnost vaših podatkov, zato bomo storili vse potrebno, da jo zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.
ZRC SAZU se tudi zavezuje, da bo varovala zasebnost uporabnikov spletnega mesta. Podatke o uporabi spletnega mesta, ki se bodo zbirali avtomatsko in ne omogočajo vpogleda v osebne podatke, bomo uporabili z namenom izboljšanja uporabe spletnega mesta.

Omejitev odgovornosti
 
ZRC SAZU se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati najbolj točne in najnovejše podatke na svojih straneh, vendar uporabnike spletnih strani opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.
Ker obstajajo na spletnih straneh ZRC SAZU določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z ustanovo in nad katerimi ZRC SAZU nima nadzora, ZRC SAZU ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. 
ZRC SAZU si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni, dodaja ali odstrani vsebino teh spletnih strani dodajanja ali odstranitve vsebin, objavljenih na spletni strani www.zrc-sazu.si kadar koli, na kakršen koli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila.